Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie kierujemy do uczestników rynku kapitałowego, akcjonariuszy, inwestorów obecnych i potencjalnych

O Emitencie

PODSTAWOWE INFORMACJE

CM International powstała w 2012 r., a od 2016 r. funkcjonuje w formie spółki akcyjnej. Począwszy od 2019 roku jest podmiotem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect. CM International S.A. działa na rynku medycyny estetycznej, skupiając sią na projektowaniu, rozwijaniu, produkcji i dystrybucji urządzeń wykorzystywanych podczas zabiegów kosmetycznych. Produkty oferowane przez Emitenta mają zastosowanie w gabinetach kosmetycznych i salonach SPA na całym świecie.

Spółka posiada partnerów biznesowych w kilkudziesięciu krajach Europy, Afryki i Azji, m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Algierii, Maroku, Wietnamie, Libanie, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Emiratach Arabskich czy Indiach. Dzięki ścisłej współpracy z luksusową marką Dr. Burgener, urządzenia Spółki dostępne są w ekskluzywnych sieciach hoteli np. Four Seasons, Palazzo Versace Dubai.

Urządzenia oferowane przez Spółkę są tworzone w oparciu o własny software i hardware, nad którym pracuje kompletny zespół inżynierów i informatyków Emitenta. Spółka do produkcji ww. maszyn wykorzystuje autorską technologię, stylowy design oraz innowacyjne rozwiązania, jakim jest przykładowo idea Internet of Things (IoT), w myśl której przedmioty powszechnego użytku mogą pośrednio bądź bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej.

Dzięki stworzeniu oraz wykorzystaniu przez Spółka nowatorskiego modułu diagnostyczno-rozliczeniowego Reactify® koszty generowane przez dane urządzenie opierają się o rzeczywisty czas jego pracy. Oznacza to, iż klienci Spółki opłacają comiesięczne (stałe) abonamenty oraz prowizje, których wielkość uzależniona jest od czasu pracy maszyny. System Reactify® pozwala dodatkowo na zdalne świadczenie usług, poprzez połączenie urządzeń z zewnętrznym komputerem proces serwisowania urządzeń jest skrócony do minimum. Urządzenia Spółki zintegrowane są ponadto z aplikacją SKINIC do zarządzania salonem kosmetycznym. Spółka gwarantuje również zmniejszenie awaryjności maszyn poprzez monitorowanie ich poszczególnych komponentów, a także zapewnia lepsze dostosowanie maszyn do potrzeb użytkowników (dzięki analizie opcji, które są najczęściej wykorzystywane, ułatwienie użytkowania). Ponadto proces aktualizacji oprogramowania zostaje zautomatyzowany.

W swojej ofercie Spółka posiada urządzenia jedno- oraz wielofunkcyjne.

Urządzenia jednofunkcyjne

Spółka posiada w swojej ofercie 9 typów urządzeń kosmetycznych, które dzięki swojej budowie modułowej mogą być dostarczane jako pojedyncze maszyny lub urządzenia wielofunkcyjne. Urządzenia jednofunkcyjne sprzedawane są obecnie pod marką „BFC®” (we wcześniejszych okresach Spółka sprzedawała te urządzenia pod marką „cos medico”).

Urządzenia wielofunkcyjne

Urządzenia wielofunkcyjne są dowolnymi kombinacjami urządzeń jednofunkcyjnych. Urządzenia wielofunkcyjne wytwarzane są przez Emitenta na konkretne zamówienie odbiorcy (dystrybutora). Dotychczas Emitent najczęściej wytwarzał i dystrybuował urządzenia 6w1 i 7w1. Na podstawie tych doświadczeń powstała idea wprowadzenia na rynek nowej linii urządzeń wielofunkcyjnych M3.

Wielofunkcyjne urządzenie M3 pozwala na przeprowadzenie 8 różnych rodzajów zabiegów kosmetycznych. Jest pierwszym tego typu urządzeniem zintegrowanym z systemem IoT (ang. Internet of Things). Wyposażone w specjalnie zaprojektowany stojak na kosmetyki i inne narzędzia niezbędne przy zabiegach kosmetycznych. Urządzenie M3 zostało wyposażone w opatentowany moduł diagnostyczno-rozliczeniowy Reactify® oraz zostało zintegrowane z aplikacją Skinic do zarządzania salonem kosmetycznym, dzięki której profesjonaliści z branży medycyny estetycznej mogą rejestrować swoją pracę, monitorować przebieg leczenia, umawiać wizyty, rozliczać płatności, a także w niedalekiej przyszłości wymieniać uwagi i spostrzeżenia między sobą.

Relacje inwestorskie i kontakt z mediami

Prometeia Capital Sp. z o.o,
ul. Strzegomska 138,
54-429 Wrocław,
+48 (71) 337 28 14,
biuro@prometeia.pl

Animator Rynku

Dom Maklerski BDM S.A
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 812-84-40

Autoryzowany Doradca

Prometeia Capital Sp. z o.o,
ul. Strzegomska 138,
54-429 Wrocław,
+48 (71) 337 28 14,
biuro@prometeia.pl

Strategia rozwoju

Głównym celem strategii rozwoju Emitenta jest wzrost wartości CM International S.A. i jej pozycji konkurencyjnej. Spółka zamierza finansować realizację celów strategicznych w oparciu o środki generowane w toku bieżącej działalności operacyjnej (wzrost organiczny) oraz ponadto w oparciu o dłużne instrumenty finansowe (np. kredyty na budowę siedziby), dotacje i programy pomocowe, a także emisję akcji. Aktualnie realizowane cele strategiczne obejmują okres do 2020 roku.

Plany rozwojowe CM International S.A. opierają się o 4 filary strategiczne:

  1. Dalszy rozwój prowadzonej działalności
  2. Kontynuacja ekspansji zagranicznej
  3. Prace badawczo-rozwojowe
  4. Budowa nowej siedziby Spółki, dalsze nakłady inwestycyjne

 

  1. Dalszy rozwój prowadzonej działalności

Podstawowym profilem działalności CM International S.A. jest projektowanie, rozwijanie, produkcja i dystrybucja urządzeń kosmetycznych oraz rozwój oferowanych rozwiązań w branży medycyny estetycznej. Spółka zakłada znaczące zwiększenie generowanych przychodów ze sprzedaży w przyszłości. W powyższym zakresie, obok bieżących zamówień od mniejszych podmiotów, CM International S.A. realizuje kilka kluczowych projektów, w których pełni rolę dostawcy urządzeń na rzecz klientów z różnych regionów świata. W ramach działań marketingowych spółka planuje m. in. czynny udział w promocji urządzeń M3 oraz systemu Reactify® na targach branżowych.

  1. Kontynuacja ekspansji zagranicznej

Od początku działalności spółki większość generowanych przychodów uzyskuje ze sprzedaży zagranicznej. Na polu tym CM International S.A. osiągnęła wiele sukcesów oraz może się poszczycić wejściem na ponad 50 rynków Europy, Afryki i Azji. Działalność spółki na rynkach zagranicznych polega na współpracy z ok. 40 dystrybutorami handlowymi działającymi na danym obszarze czy kraju. CM International S.A. sprzedaje urządzenia na rynki zagraniczne do dystrybutorów. Promocją i sprzedażą urządzeń do klientów końcowych zajmują się dystrybutorzy spółki. Ponadto, od listopada 2015 roku spółka współpracuje z luksusową marką Dr Burgener, dzięki czemu urządzenia CM International S.A. są dostępne w najbardziej ekskluzywnych sieciach hoteli, tj. Grand Hotel, Four Seasons, Atlantis the Palm czy Palazzo Versace Dubai. W opinii spółki nawiązanie współpracy z luksusową marką Dr Burgener stanowi renomę dla spółki oraz potwierdza, iż urządzenia CM International S.A. są urządzeniami najwyższej jakości i znajdują uznanie wśród najbardziej wymagających.

Urządzenia CM International S.A. obecne są niemalże na całym świecie:

Europa

Spółka posiada partnerów handlowych w ponad 25 krajach europejskich, w tym w Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Belgii, Francji, Włoszech, Portugalii, Irlandii czy Wielkiej Brytanii. W 2018 r. nawiązano współpracę z nowymi dystrybutorami z Belgii, Finlandii, Gruzji i Rumunii, a także planowana jest dalsza ekspansja na kontynencie m.in. na teren Grecji, Ukrainy, Bułgarii i Danii. Spółka planuje także intensyfikację działań sprzedażowych na terenie Łotwy, Estonii i Finlandii.

Azja

Od 2014 roku urządzenia Emitenta są dostępne w 9 azjatyckich krajach, m.in. w Wietnamie, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Indiach. W 2017 r. Emitent pozyskał kontrahentów na terenie Turcji i Malezji. Spółka planuje działania handlowe na terenie Bliskiego Wschodu i Korei Południowej, a także zmianę kontrahentów działających na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Wietnamu.

Afryka

Obecnie Spółka posiada partnerów handlowych w Algierii, Maroku oraz Tunezji. Prowadzone są również rozmowy nt. dystrybucji na terenie Egiptu.

Ameryka Północna

Ekspansja w 2019 roku poprzez prezentacje produktów Emitenta firmom działającym na terenie Kanady. W kolejnych latach Spółka planuje rozpoczęcie prac nad uzyskaniem certyfikacji FDA, która umożliwi wprowadzenie produktów Spółki na rynek Stanów Zjednoczonych.

Ameryka Południowa

W 2017 r. Emitent pozyskał kontrahenta działającego w Gwatemali. Obecnie Emitent poszukuje dystrybutorów na terenie wybranych kolejnych krajów Ameryki Południowej (m.in. Peru, Ekwador, Chile, Argentyna i Kolumbia).

  1. Prace badawczo-rozwojowe

Od początku działalności spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej oraz wprowadzanie nowych urządzeń do swojego portfolio ofertowego. Wszystkie produkty i usługi Emitenta oparte są na autorskiej i innowacyjnej technologii Spółki. W 2018 r. CM International S.A. zrealizował m.in. „Projekt Niemcy” oraz opracował laser diodowy do epilacji (trwałej depilacji) – urządzenie Nuximia.

„Projekt Niemcy” zakładał przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych na zlecenie kontrahenta z Niemiecw na celu udoskonalenia dwóch rodzajów produktów znajdujących się w aktualnej ofercie zleceniodawcy. Wartość zlecenia wyniosła 0,40 mln EUR. W trakcie trwania przedmiotowej umowy Emitent przygotował wszelką dokumentację oraz zlecił produkcję form wtryskowych, pozwalającą na produkcję w pełni funkcjonalnego prototypu. Na przełomie lat 2017-2018 CM International S.A. przekazał zleceniodawcy wstępne prototypy i po akceptacji wykonał pierwsze finalne produkty, będące przedmiotem zlecenia. W dniu 22 czerwca 2018 r. Spółka otrzymała od kontrahenta z Niemiec informację o zakończeniu certyfikacji przez TUV (jednostka certyfikująca na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych) pierwszego z dwóch rodzajów produktów, a w sierpniu 2018 r. TUV poinformowała spółkę o zakończeniu certyfikacji drugiego z nich, co finalnie zakończyło projekt.

W zakresie prac badawczo-rozwojowych CM International S.A. opracował laser diodowy do epilacji (trwałej depilacji) – urządzenie Nuximia. Prace nad urządzeniem rozpoczęto we wrześniu 2016 r. i trwały ok. 2 lata. W lutym 2019 r. spółka wprowadziła laser diodowy Nuximia do sprzedaży. Obecnie CM International S.A. prowadzi działania marketingowe, które mają na celu zapoznanie dystrybutorów z nowym urządzeniem.

W 2019 roku i latach kolejnych CM International S.A. zamierza rozwinąć dział B+R poprzez zatrudnienie większej liczby pracowników do działu badawczo-rozwojowego, planuje przygotowanie specjalistycznych stanowisk pracy oraz zakup dodatkowych urządzeń do działu B+R. W kolejnych latach spółka zamierza przygotować komercyjną wersji aplikacji Skinic, a w kolejnych latach planuje dodanie modułu sprzedaży detalicznej w aplikacji oraz stworzyć dział specjalizujący się w realizacji zamówień z aplikacji Skinic.

  1. Budowa nowej siedziby Spółki, dalsze nakłady inwestycyjne

W dniu 22 lutego 2018 r. spółka nabyła za kwotę 0,49 mln zł nieruchomość w postaci niezabudowanych dwóch działek o łącznej powierzchni 0,54 ha położonych w miejscowości Wilczyce, gmina Długołęka, powiat wrocławski. W 2018 r. CM International S.A. planuje rozpocząć budowę nowej siedziby firmy, która w perspektywie kolejnych dwóch lat ma zostać zaadaptowana do celów prowadzenia bieżącej działalności. W dniu 27 września 2018 r. spółka zawarła z bankiem PKO BP S.A. dwie umowy kredytowe na łączną kwotę 4,15 mln zł, na które składają się kredyt inwestycyjny w kwocie 3,37 mln zł na realizację celu budowy nowej siedziby Spółki oraz kredyt obrotowy w kwocie 0,78 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie podatku VAT związanego z budową nowej siedziby Spółki. W styczniu 2019 r. Emitent otrzymał pierwsze transze kredytów.

W dniu 28 września 2018 r. zawarto umowę o wartości 3,66 mln zł netto na przeprowadzenie całości procesu budowlanego inwestycji Emitenta w postaci budynku produkcyjno-montażowego wraz z niezbędną infrastrukturą socjalną oraz techniczną. Budowa rozpoczęła się 13 listopada 2018 r., a zakończenie prac planowane jest na 2019 rok. W 2018 roku przygotowano również linię montażową do realizacji zleceń zewnętrznych.

Władze Spółki

Zarząd

Mariusz Kara – Prezes Zarządu

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu na Wydziale Nauk Społecznych na kierunku Politologia. Pomysłodawca działalności gospodarczej „Cos‐Medico Michał Sebastian” przekształconej w 2012 r. w spółkę CM International sp. z o.o. (poprzednik prawny Emitenta), w której od początku jej istnienia pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej związany m. in. z Clarena sp. z o.o., Urzędem Gminy w Długołęce oraz IST IT SYSTEMS. Pan Mariusz Kara jest również znaczącym akcjonariuszem Spółki, posiadającym 54,86% udziału w kapitale zakładowym oraz 65,90% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu CM International S.A.

Michał Sebastian – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W 2011 r. założył działalność gospodarczą „Cos‐Medico Michał Sebastian”, która zajmowała się sprzedażą urządzeń kosmetycznych. Ze Spółką CM International S.A. związany od początku jej istnienia, gdzie przed objęciem funkcji Wiceprezesa Zarządu pracował na stanowisku dyrektora operacyjnego. Pan Michał Sebastian jest również znaczącym akcjonariuszem Spółki, posiadającym 4,32% udziału w kapitale zakładowym oraz 5,19% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu CM International S.A.

Rada Nadzorcza

Tomasz Maślanka –Przewodniczący Rady Nadzorczej

Magister ekonomii, absolwent kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ukończył także studia na prestiżowym, anglojęzycznym kierunku Master Studies in Finance, organizowanym przez prof. Krzysztofa Jajugę. Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali Narodowego Banku Polskiego, gdzie był członkiem Zespołu Rynku Nieruchomości w Departamencie Analiz Makroekonomicznych i Statystycznych oraz pracując we Wrocławskim Domu Maklerskim, gdzie był odpowiedzialny za selekcję, analizę, wycenę i przygotowanie spółek planujących debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 2003 roku pełni funkcję konsultanta w firmie Invest Lokum, dokonującej transakcji na własny rachunek na rynku nieruchomości. Od kwietnia 2008 roku do marca 2014 roku współwłaściciel i Partner Zarządzający spółki Certus Capital. Od marca 2014 do kwietnia 2015 roku Prezes Zarządu Geotrans S.A. Od kwietnia 2014 r. Prezes oraz właściciel Certus Investment sp. z o.o. Od maja 2015 r. Prezes oraz właściciel Torro Investment sp. z o.o. Posiada Licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 2136 oraz Certyfikowanego Doradcy ASO. Pan Tomasz Maślanka jest Prezesem Zarządu oraz wspólnikiem Certus Investment sp. z o.o., podmiotu, który jest znaczącym akcjonariuszem Spółki, posiadającym 12,47% udziału w kapitale zakładowym oraz 7,49% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu CM International S.A.

Robert Kara – Członek Rady Nadzorczej

Inżynier informatyki, absolwent Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. W przeszłości pracował w spółce Talex S.A. Obecnie jest inżynierem serwisu w S&T Services Polska. Pan Robert Kara jest bratem Pana Mariusza Kary, Prezesa Zarządu i znaczącego akcjonariusza CM International S.A.

Bogumiła Kara – Członek Rady Nadzorczej

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na kierunku biotechnologia oraz studia inżynierskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, kierunek inżynieria bioproduktów. Obecnie pracuje jako Specjalista ds. zakupów centralnych w spółce P.P.F Hasco Lek S.A. W swojej dotychczasowej karierze związany był również ze spółkami Cos‐medico sp. z o.o., Cargill Polska oraz W.W.Ż Profii Sp. z o.o. SKA. Pani Bogumiła Kara jest żoną Pana Mariusza Kary, Prezesa Zarządu i znaczącego akcjonariusza CM International S.A.

Jolanta Faściszewska – Sebastian – Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Filologii germańskiej na Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu. Obecnie pracuje jako kierownik działu windykacji bezpośredniej w Kancelarii Prawnej LEXUS M. Bobolewski i Spółka Sp. k., wcześniej związana również ze spółkami Kancelaria Prawa Gospodarczego Koksztys,Transcom Worldwide Poland Sp. z o.o. oraz CTM Teleperfomance Polska Sp. z o.o. Pani Jolanta Faściszewska – Sebastian jest żoną Pana Michała Sebastian, Wiceprezesa Zarządu i znaczącego akcjonariusza CM International S.A.

Grzegorz Duszyński ‐ Członek Rady Nadzorczej

Pan Grzegorz Duszyński posiada ukończone studia informatyczne na Politechnice Wrocławskiej. Po odebraniu dyplomu rozpoczął pracę w branży informatycznej jako web developer, rozwijając swoje umiejętności w tym kierunku. Z Emitentem współpracuje nieprzerwanie od 2014 r., gdzie pełni funkcję CTO (dyrektora technicznego) i jest odpowiedzialny za rozwój oprogramowania na potrzeby Spółki oraz jej produktów. Jest również współautorem objętego patentem rozwiązania Spółki. Posiada umiejętności w zakresie tworzenia rozwiązań IOT, w tym takich jak programowanie systemów rozproszonych o podwyższonej tolerancji na awarie.

Otoczenie rynkowe

Z roku na rok rośnie liczba osób korzystających z zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Przyczynia się do tego przede wszystkim rozwój nauk medycznych, a także postęp w dziedzinie nowych technologii. Co roku wykonywanych jest coraz więcej zabiegów poprawiających kondycję i wygląd skóry. Zwiększa się również przedział wiekowy osób chcących poprawić swój wygląd. Oprócz kobiet chętnie korzystają z nich także mężczyźni. Społeczne nastawienie do korekty objawów starzenia z pomocą medycyny estetycznej ulega stałej poprawie, przez co temat ten przestaje wzbudzać negatywne emocje i kontrowersje, zyskując coraz większe rzesze zwolenników.

Według Body Care Clinic średnia wieku klientki gabinetu medycyny estetycznej spada. Jeszcze kilka lat temu wynosiła 35-40 lat, teraz kobiety coraz częściej sięgają po zabiegi prewencyjne, zapobiegające starzeniu się skóry. W efekcie rosnącą grupę pacjentek rozpoczynającą przygodę z medycyną estetyczną stanowią osoby w wieku 18-20 lat. Na takie zabiegi medycyny estetycznej decyduje się również coraz więcej kobiet po 65. roku życia. W ciągu ostatnich pięciu lat odnotowano 17 proc. wzrost liczby dojrzałych pacjentek, które decydują się na poprawienie swojej urody.

Rynek medycyny estetycznej w Polsce jest częścią rynku prywatnej opieki zdrowotnej. Zdaniem ekspertów z firmy badawczej PMR rynek ten w latach 2015–2020 będzie rósł w tempie około 7 proc. średniorocznie, a jego dynamika będzie wzrastać w kolejnych latach w wyniku stopniowej poprawy ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju. Na rozwój rynku prywatnej opieki medycznej pozytywnie wpływać będą takie czynniki, jak wzrost PKB, wzrost konsumpcji prywatnej i średnich miesięcznych wynagrodzeń oraz spadek bezrobocia. Oznacza to, że zacznie rosnąć również liczba pacjentów zainteresowanych zabiegami medycyny estetycznej.

Poprawą własnego wyglądu zainteresowanych jest również dużo więcej mężczyzn niż w latach ubiegłych, stają się oni coraz liczniejszą grupą pacjentów w klinikach chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej. Obecnie co piątym klientem jest mężczyzna. Najwięcej pacjentów zgłaszających się do gabinetów medycyny estetycznej to mężczyźni w wieku od 35 do 50 lat. Przeciętnie panowie wydają na zabiegi od 1 tys. zł do 2,5 tys. zł.

W 2014 r. wartość światowego rynku medycyny estetycznej wyniosła 2,7 biliona dolarów, a według szacunków specjalistów do 2019 r. osiągnie zawrotną sumę aż 4 bilionów dolarów. Międzynarodowym liderem jest nadal rynek azjatycki, który przekroczył wartościowo rynek europejski i amerykański, stanowiąc 44 proc. globalnego rynku medycyny estetycznej.

Według raportu opublikowanego przez Zion Market Research światowy rynek urządzeń wykorzystywanych w medycynie estetycznej wyceniony został w 2015 na kwotę 6,5 mld USD, a w roku 2021 jego wartość szacowana jest na 11,2 mld USD, co oznacza, że na przestrzeni 6 lat wskaźnik CAGR wzrośnie o około 9,5%. [1]

Wartość globalnego rynku urządzeń wykorzystywanych w medycynie estetycznej (w mld USD)

Źródło: “Medical Aesthetic Devices Market: Global Industry Perspective, Comprehensive Analysis, Size, Share, Growth, Segment, Trends and Forecast, 2015 – 2021”, Zion Market Research, październik 2016

Rynek urządzeń medycyny estetycznej podzielić można na kilka segmentów: odmładzanie twarzy i skóry, modelowanie twarzy i ciała, powiększanie piersi, leczenie blizn, chirurgia rekonstrukcyjna, usuwanie tatuaży oraz depilacja. Spośród wymienionych zdecydowanym liderem rynku są urządzenia służące do modelowania sylwetki, oczekuje się również znaczącego wzrostu przez kolejne lata, a także wzrostu popytu na usługi związane z usuwaniem i leczeniem blizn i tatuaży.

Największy udział w tym sektorze rynku ma Ameryka Północna (ponad 40% w 2015 roku) i najprawdopodobniej będzie kontynuowała swoją dominacją w nadchodzących latach. Wpływ na to będą mieli przede wszystkim najwięksi producenci skupieni w tym regionie oraz rosnący postęp technologiczny. [2]

W 2014 roku region Azji i Pacyfiku był liderem pod względem liczby przeprowadzonych zabiegów chirurgicznych. Dostępność wykwalifikowanych specjalistów, zaawansowane techniki oraz niższe koszty leczenia sprawiają, że do Azji przyjeżdżają klienci z całego świata. Dodatkowo Chiny i Indie zamieszkiwane są przez największą populację ludzi w wieku produkcyjnym, dochody społeczeństwa stale rosną, co w konsekwencji generuje popyt na zabiegi z zakresu medycyny estetycznej w tych krajach. W rezultacie w 2014 roku w Azji przeprowadzono 32,5% wszystkich zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.[3] Zgodnie z raportem opublikowanym przez Mordor Intelligence, rynek europejski szacowany jest na 0,95 Miliarda USD w 2016 i przewiduje się, ze osiągnie 1,82 miliarda USD w 2021 (CAGR 13.91 %).[4]

Do czynników ograniczających rozwój medycyny estetycznej zaliczyć można przede wszystkim rygorystyczne przepisy dotyczące bezpieczeństwa zabiegów estetycznych i napiętnowanie społeczne związane z zabiegami.[5]

Patrząc na wzrost zainteresowania zabiegami medycyny estetycznej można prognozować, że tendencja wzrostowa nadal będzie się utrzymywać. Co więcej, stale wzrasta świadomość klientów korzystających z oferty gabinetów, bowiem posiadają oni coraz większą wiedzę na temat dbania o siebie i spowalniania procesów związanych ze starzeniem, a także wiedzą, jak stosować proponowane im zabiegi medycyny estetycznej.

[1] “Medical Aesthetic Devices Market: Global Industry Perspective, Comprehensive Analysis, Size, Share, Growth, Segment, Trends and Forecast, 2015 – 2021”, Zion Market Research, październik 2016
[2] “Medical Aesthetic Devices Market: Global Industry Perspective, Comprehensive Analysis, Size, Share, Growth, Segment, Trends and Forecast, 2015 – 2021”, Zion Market Research, październik 2016 
[3] Aesthetic Medicine Market Size & Forecast by Product Type, Implants and Anti-wrinkle, by End-use (Clinics & Beauty Centers & Home Use) And Trend Analysis From 2012 To 2022, czerwiec 2016
[4] Europe Medical Aesthetic Devices Market – Growth, Trends and Forecasts (2016 – 2021), listopad 2016
[5] Medical Aesthetics Market by Product (Liposuction, Cellulite & Fat Reduction, Skin Tightening, Breast Implants, Botox, Dermal Fillers, Tattoo Removal, Thread Lift, Laser Hair Removal), End-User (Clinics & Medical Spas, Beauty Center) – Forecast to 2021, listopad 2016

Ład Korporacyjny

KRS

Statut

 Regulamin Zarządu

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Dane

Wybrane dane finansowe CM International S.A. w okresie lat 2015-2018

S – dane niezbadane przez biegłego rewidenta

Źródło: Emitent

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu CM International S.A.

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO Źródło: Emitent

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym)

Struktura własnościowa Emitenta (udział w głosach na walnym zgromadzeniu)

Struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży CM International S.A. w latach 2015-2018

Źródło: Emitent

Urządzenie jednofunkcyjne – urządzenia oferowane przez CM International S.A. przeznaczone do konkretnych typów zabiegów kosmetycznych

Urządzenie wielofunkcyjne – Urządzenia wielofunkcyjne są dowolnymi kombinacjami urządzeń jednofunkcyjnych

M3 – kompleksowe urządzenie wielofunkcyjne pozwalające na przeprowadzenie 8 różnych rodzajów zabiegów kosmetycznych.

Fixed Price & PAYG – płatności abonamentowe wynikające z konsutrkcji oferty CM International. Fixed Price oparty na comiesięcznych (stałych) abonamentach, a system rozliczeniowy PAYG oparty na prowizjach, których wielkość uzależniona jest od rzeczywistego czasu pracy urządzenia.

Pozostałe – transport, serwis, części do urządzeń, inne

Usługi projektowania i udoskonalania urządzeń kosmetycznych – prace wykonywane na rzecz podmiotów zewnętrznych polegające na opracowaniu i implementacji usprawnień do urządzeń kosmetycznych

Zamówienia urządzeń (zlecenia zewnętrzne) – kontrakty (zwykle wysokiej wartości) zlecone CM International S.A. zakładające wykonanie na rzecz klienta konkretnego typu urządzeń kosmetycznych

Struktura geograficzna przychodów CM International S.A. w latach 2015-2018

Raporty i Kalendarium

W przygotowaniu

W przygotowaniu

RB ESPI 01/2018

Data sporządzenia: 26.03.2018 r.

Temat: Przyznanie dostępu do systemu ESPI

Podstawa Prawna: Inne uregulowania

Treść:
Zarząd CM International S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka) działając na
podstawie par. 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania
Informacji (ESPI) informuje, że w dniu 26 marca 2018 r. powziął informację, iż w dniu 22 marca
2018 r. otrzymał dostęp do systemu ESPI w trybie Emitent ASO. W związku z powyższym
Spółka rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Mariusz Kara – Prezes Zarządu

W przygotowaniu

W przygotowaniu