Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie kierujemy do uczestników rynku kapitałowego, akcjonariuszy, inwestorów obecnych i potencjalnych

O Emitencie

CM International S.A.

CM International powstała w 2011 r., a od 2016 r. funkcjonuje w formie spółki akcyjnej. Model biznesu Spółki zakłada współpracę z dystrybutorami handlowymi, którzy następnie docierają z ofertą Emitenta do klientów końcowych, którymi są salony kosmetyczne, salony SPA, salony piękności, hotele, kliniki dermatologiczne, gabinety specjalistyczne, centra medyczne, centra odnowy biologicznej i inne podmioty rynku medycyny estetycznej i kosmetycznej.

Spółka posiada partnerów biznesowych w ponad 40 krajach Europy, Afryki i Azji, m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Algierii, Maroku, Wietnamie, Libanie, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Emiratach Arabskich czy Indiach. Dzięki ścisłej współpracy z luksusową marką Dr. Burgener, urządzenia Spółki dostępne są w ekskluzywnych sieciach hoteli np. Four Seasons, Palazzo Versace Dubai.

Urządzenia oferowane przez Spółkę są tworzone w oparciu o własny software i hardware, nad którym pracuje kompletny zespół inżynierów i informatyków Emitenta. Spółka do produkcji ww. maszyn wykorzystuje autorską technologię, stylowy design oraz innowacyjne rozwiązania, jakim jest przykładowo idea Internet of Things (IoT), w myśl której przedmioty powszechnego użytku mogą pośrednio bądź bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej.

Dzięki stworzeniu oraz wykorzystaniu przez Spółka nowatorskiego modułu diagnostycznorozliczeniowego Reactify® koszty generowane przez dane urządzenie opierają się o rzeczywisty czas jego pracy. Oznacza to, iż klienci Spółki opłacają comiesięczne (stałe) abonamenty oraz prowizje, których wielkość uzależniona jest od czasu pracy maszyny. System Reactify® pozwala dodatkowo na zdalne świadczenie usług, poprzez połączenie urządzeń z zewnętrznym komputerem proces serwisowania urządzeń jest skrócony do minimum. Spółka gwarantuje również zmniejszenie awaryjności maszyn poprzez monitorowanie ich poszczególnych komponentów, a także zapewnia lepsze dostosowanie maszyn do potrzeb użytkowników (dzięki analizie opcji, które są najczęściej wykorzystywane, ułatwienie użytkowania). Ponadto proces aktualizacji oprogramowania zostaje zautomatyzowany.

W swojej ofercie Spółka posiada urządzenia jedno- oraz wielofunkcyjne.

Urządzenia jednofunkcyjne
Spółka posiada w swojej ofercie 9 typów urządzeń kosmetycznych, które dzięki swojej budowie modułowej mogą być dostarczane jako pojedyncze maszyny lub urządzenia wielofunkcyjne. Urządzenia jednofunkcyjne sprzedawane są obecnie pod marką „BFC®” (we wcześniejszych okresach Spółka sprzedawała te urządzenia pod marką „cos medico”).

Urządzenia wielofunkcyjne 
Urządzenia wielofunkcyjne są dowolnymi kombinacjami urządzeń jednofunkcyjnych., wytwarzane na konkretne zamówienie odbiorcy (dystrybutora).

Na podstawie zebranych doświadczeń powstała idea wprowadzenia na rynek nowej linii urządzeń wielofunkcyjnych M3, pozwalających przeprowadzić 8 różnych rodzajów zabiegów kosmetycznych. Wyposażone w specjalnie zaprojektowany stojak na kamerę i komputer, dzięki którym profesjonaliści medycyny estetycznej, przy użyciu dedykowanej im aplikacji Skinic, mogą rejestrować swoją pracę, monitorować przebieg leczenia, a także w niedalekiej przyszłości wymieniać uwagi i spostrzeżenia między sobą

Kontakt

Relacje inwestorskie i kontakt z mediami

Prometeia Capital Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 138
54-429 Wrocław
+48 (71) 337 28 14
biuro@prometeia.pl

Animator Rynku

Dom Maklerski BDM S.A
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
+48 (33) 812-84-40

Autoryzowany Doradca

Prometeia Capital Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 138
54-429 Wrocław
+48 (71) 337 28 14
biuro@prometeia.pl

Strategia rozwoju

Głównym celem strategii rozwoju Emitenta jest wzrost wartości CM International S.A. i jej pozycji konkurencyjnej. Emitent zakłada, iż przedmiotowe działania zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących celów:

Dalszy rozwój prowadzonej działalności

Podstawowym profilem działalności Spółki jest produkcja i dystrybucja urządzeń kosmetycznych oraz rozwój oferowanych rozwiązań w branży medycyny estetycznej. Poza regularną sprzedażą, Spółka realizuje trzy istotne projekty z partnerami handlowymi z zagranicy:

  • w styczniu 2017 r. Emitent wystartował z „Projektem DRV” w Hiszpanii. Projekt zakłada, iż w okresie 3 lat partner z Hiszpanii zamówi i wstawi do swojej sieci dystrybucyjnej 1.000 urządzeń M3.
  • w październiku 2017 r. Emitent otrzymał zamówienie o wartości 0,144 mln euro na produkcję i dostarczenie 4.000 sztuk urządzeń do pielęgnacji skóry. Realizacja zamówienia została zaplanowana na kwiecień 2018 r. Otrzymanie niniejszego zamówienia jest konsekwencją realizacji „Projektu LR”,
  • w styczniu 2018 r. Emitent otrzymał zamówienie o wartości 1,80 mln euro na produkcję i dostarczenie 50.000 sztuk urządzeń do pielęgnacji skóry. Realizacja zamówienia została zaplanowana na lipiec 2018 r. Otrzymanie niniejszego zamówienia jest konsekwencją realizacji „Projektu LR”.

W ramach działań marketingowych Spółka planuje m. in. czynny udział w promocji urządzeń M3 oraz systemu Reactify® na targach branżowych.

Ekspansja zagraniczna

Od początku działalności Emitent większość generowanych przychodów uzyskuje ze sprzedaży zagranicznej. Na polu tym Spółka osiągnęła wiele sukcesów oraz z sukcesem weszła na 50 rynków Europy, Afryki i Azji. Działalność Emitenta na rynkach zagranicznych polega na współpracy z ok. 40 dystrybutorami handlowymi działającymi na danym obszarze czy kraju. Spółka sprzedaje urządzenia na rynki zagraniczne do dystrybutorów. Promocją i sprzedażą urządzeń do klientów końcowych zajmują się dystrybutorzy Emitenta.
Ponadto, od listopada 2015 roku Spółka współpracuje z luksusową marką Dr Burgener, dzięki czemu urządzenia Emitenta są dostępne w najbardziej ekskluzywnych sieciach hoteli, tj. Grand Hotel, Four Seasons, Atlantis the Palm czy Palazzo Versace Dubai. Nawiązanie współpracy z luksusową marką Dr Burgener stanowi renomę dla Spółki oraz potwierdza, iż urządzenia Emitenta są urządzeniami najwyższej jakości i znajdują uznanie wśród najbardziej wymagających.

Spółka planuje dalszą ekspansję m.in. na teren Grecji, Ukrainy, Bułgarii i Danii, ale również Bliskiego Wschodu, Korei Południowej, Turcji, Malezji, Tunezji, Egiptu, Peru, Ekwadoru, Chile, Argentyny, Gwatemali i Kolumbii, a także intensyfikację działań sprzedażowych na terenie Łotwy, Estonii i Finlandii. W 2018 roku Spółka planuje rozpoczęcie prac nad uzyskaniem certyfikacji FDA, która umożliwi wprowadzenie produktów Spółki na rynek Stanów Zjednoczonych.

Prace badawczo-rozwojowe

Od początku działalności Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej oraz wprowadzanie nowych urządzeń do swojego portfolio ofertowego.
Wszystkie produkty i usługi Emitenta oparte są na autorskiej i innowacyjnej technologii Spółki.

W 2018 r. Emitent planuje:

  • opracować prototyp lasera diodowego do epilacji (trwałej depilacji) – do końca II kwartału 2018 r.,
  • realizację „Projektu LR” – do końca I kwartału 2018 r.
    „Projekt LR” zakłada przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych na zlecenie kontrahenta z Niemiec. Umowa ma na celu udoskonalenie dwóch rodzajów produktów znajdujących się w aktualnej ofercie zleceniodawcy. Umowa została zawarta w dniu 2 czerwca 2017 r. Wartość zlecenia wynosi 0,40 mln euro. W trakcie trwania przedmiotowej umowy Emitent przygotował wszelką dokumentację oraz zlecił produkcję form wtryskowych, pozwalającą na produkcję w pełni funkcjonalnego prototypu. Do końca 2017 r. Wstępne prototypy zostały zaakceptowane przez zleceniodawcę w styczniu 2018 r. W opinii Zarządu Emitenta, Spółka otrzyma informację o akceptacji ostatecznej do końca marca 2018 r., co oznaczać będzie zakończenie realizacji „Projektu LR”.

W 2018 roku Spółka zamierza przygotować komercyjną wersji aplikacji Skinic, a w kolejnych latach planuje dodanie modułu sprzedaży detalicznej w aplikacji oraz stworzyć dział specjalizujący się w realizacji zamówień z aplikacji Skinic.

W 2019 roku Emitent zamierza rozwinąć dział B+R poprzez zatrudnienie większej liczby pracowników do działu badawczo-rozwojowego, przygotowanie specjalistycznych stanowisk pracy oraz zakup dodatkowych urządzeń do działu B+R.

Budowa nowej siedziby Spółki, dalsze nakłady inwestycyjne

W 2018 r. Spółka planuje rozpocząć budowę nowej siedziby firmy, która w perspektywie kolejnych dwóch lat ma zostać zaadaptowana do celów prowadzenia bieżącej działalności. Spółka zamierza pozyskać kredyt bankowy w kwocie ok. 3 mln zł na realizację celu budowy nowej siedziby. Na 2018 rok planowane jest również przygotowanie linii montażowej do realizacji zleceń zewnętrznych oraz rozpoczęcie ich realizacji.

Władze Spółki

Zarząd

Mariusz Kara – Prezes Zarządu

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu na Wydziale Nauk Społecznych na kierunku Politologia. Pomysłodawca działalności gospodarczej „Cos‐Medico Michał Sebastian” przekształconej w 2012 r. w spółkę CM International sp. z o.o. (poprzednik prawny Emitenta), w której od początku jej istnienia pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej związany m. in. z Clarena sp. z o.o., Urzędem Gminy w Długołęce oraz IST IT SYSTEMS. Pan Mariusz Kara jest również znaczącym akcjonariuszem Spółki.

Michał Sebastian – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W 2011 r. założył działalność gospodarczą „Cos‐Medico Michał Sebastian”, która zajmowała się sprzedażą urządzeń kosmetycznych. Ze Spółką CM International S.A. związany od początku jej istnienia, gdzie przed objęciem funkcji Wiceprezesa Zarządu pracował na stanowisku dyrektora operacyjnego. Pan Michał Sebastian jest również znaczącym akcjonariuszem Spółki.

Rada Nadzorcza

Tomasz Maślanka –Przewodniczący Rady Nadzorczej

Magister ekonomii, absolwent kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ukończył także studia na prestiżowym, anglojęzycznym kierunku Master Studies in Finance, organizowanym przez prof. Krzysztofa Jajugę. Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali Narodowego Banku Polskiego, gdzie był członkiem Zespołu Rynku Nieruchomości w Departamencie Analiz Makroekonomicznych i Statystycznych oraz pracując we Wrocławskim Domu Maklerskim, gdzie był odpowiedzialny za selekcję, analizę, wycenę i przygotowanie spółek planujących debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 2003 roku pełni funkcję konsultanta w firmie Invest Lokum, dokonującej transakcji na własny rachunek na rynku nieruchomości. Od kwietnia 2008 roku do marca 2014 roku współwłaściciel i Partner Zarządzający spółki Certus Capital. Od marca 2014 do kwietnia 2015 roku Prezes Zarządu Geotrans S.A. Od kwietnia 2014 r. Prezes oraz właściciel Certus Investment sp. z o.o. Od maja 2015 r. Prezes oraz właściciel Torro Investment sp. z o.o. Posiada Licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 2136 oraz Certyfikowanego Doradcy ASO.
Tomasz Maślanka Prezesem Zarządu oraz wspólnikiem Certus Investment sp. z o.o., znaczącego akcjonariusza CM International S.A.

Robert Kara – Członek Rady Nadzorczej

Inżynier informatyki, absolwent Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. W przeszłości pracował w spółce Talex S.A. Obecnie jest inżynierem serwisu w S&T Services Polska. Pan Robert Kara jest bratem Pana Mariusza Kary, Prezesa Zarządu i znaczącego akcjonariusza CM International S.A.

Bogumiła Kara – Członek Rady Nadzorczej

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na kierunku biotechnologia oraz studia inżynierskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, kierunek inżynieria bioproduktów. Obecnie pracuje jako Specjalista ds. zakupów centralnych w spółce P.P.F Hasco Lek S.A. W swojej dotychczasowej karierze związany był również ze spółkami Cos‐medico sp. z o.o., Cargill Polska oraz W.W.Ż Profii Sp. z o.o. SKA. Pani Bogumiła Kara jest żoną Pana Mariusza Kary, Prezesa Zarządu i znaczącego akcjonariusza CM International S.A.

Jolanta Faściszewska – Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Filologii germańskiej na Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu. Obecnie pracuje jako kierownik działu windykacji bezpośredniej w Kancelarii Prawnej LEXUS M. Bobolewski i Spółka Sp. k., wcześniej związana również ze spółkami Kancelaria Prawa Gospodarczego Koksztys,Transcom Worldwide Poland Sp. z o.o. oraz CTM Teleperfomance Polska Sp. z o.o.

Wojciech Kosek ‐ Członek Rady Nadzorczej

Doktorant na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, wcześniej ukończył studia magisterskie na tym samym wydziale. Swoje doświadczenie zdobywał pracując m. in. w Novelelectronics sp. z o.o. oraz A&J Company, a także jako samodzielny elektronik na Politechnice Wrocławskiej.

Otoczenie rynkowe

Z roku na rok rośnie liczba osób korzystających z zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Przyczynia się do tego przede wszystkim rozwój nauk medycznych, a także postęp w dziedzinie nowych technologii. Co roku wykonywanych jest coraz więcej zabiegów poprawiających kondycję i wygląd skóry. Zwiększa się również przedział wiekowy osób chcących poprawić swój wygląd. Oprócz kobiet chętnie korzystają z nich także mężczyźni. Społeczne nastawienie do korekty objawów starzenia z pomocą medycyny estetycznej ulega stałej poprawie, przez co temat ten przestaje wzbudzać negatywne emocje i kontrowersje, zyskując coraz większe rzesze zwolenników.

Według Body Care Clinic średnia wieku klientki gabinetu medycyny estetycznej spada. Jeszcze kilka lat temu wynosiła 35-40 lat, teraz kobiety coraz częściej sięgają po zabiegi prewencyjne, zapobiegające starzeniu się skóry. W efekcie rosnącą grupę pacjentek rozpoczynającą przygodę z medycyną estetyczną stanowią osoby w wieku 18-20 lat. Na takie zabiegi medycyny estetycznej decyduje się również coraz więcej kobiet po 65. roku życia. W ciągu ostatnich pięciu lat odnotowano 17 proc. wzrost liczby dojrzałych pacjentek, które decydują się na poprawienie swojej urody.

Rynek medycyny estetycznej w Polsce jest częścią rynku prywatnej opieki zdrowotnej. Zdaniem ekspertów z firmy badawczej PMR rynek ten w latach 2015–2020 będzie rósł w tempie około 7 proc. średniorocznie, a jego dynamika będzie wzrastać w kolejnych latach w wyniku stopniowej poprawy ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju. Na rozwój rynku prywatnej opieki medycznej pozytywnie wpływać będą takie czynniki, jak wzrost PKB, wzrost konsumpcji prywatnej i średnich miesięcznych wynagrodzeń oraz spadek bezrobocia. Oznacza to, że zacznie rosnąć również liczba pacjentów zainteresowanych zabiegami medycyny estetycznej.

Poprawą własnego wyglądu zainteresowanych jest również dużo więcej mężczyzn niż w latach ubiegłych, stają się oni coraz liczniejszą grupą pacjentów w klinikach chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej. Obecnie co piątym klientem jest mężczyzna. Najwięcej pacjentów zgłaszających się do gabinetów medycyny estetycznej to mężczyźni w wieku od 35 do 50 lat. Przeciętnie panowie wydają na zabiegi od 1 tys. zł do 2,5 tys. zł.

W 2014 r. wartość światowego rynku medycyny estetycznej wyniosła 2,7 biliona dolarów, a według szacunków specjalistów do 2019 r. osiągnie zawrotną sumę aż 4 bilionów dolarów. Międzynarodowym liderem jest nadal rynek azjatycki, który przekroczył wartościowo rynek europejski i amerykański, stanowiąc 44 proc. globalnego rynku medycyny estetycznej.

Według raportu opublikowanego przez Zion Market Research światowy rynek urządzeń wykorzystywanych w medycynie estetycznej wyceniony został w 2015 na kwotę 6,5 mld USD, a w roku 2021 jego wartość szacowana jest na 11,2 mld USD, co oznacza, że na przestrzeni 6 lat wskaźnik CAGR wzrośnie o około 9,5%.[1]

Wartość globalnego rynku urządzeń wykorzystywanych w medycynie estetycznej (w mld USD)

Źródło: “Medical Aesthetic Devices Market: Global Industry Perspective, Comprehensive Analysis, Size, Share, Growth, Segment, Trends and Forecast, 2015 – 2021”, Zion Market Research, październik 2016

Rynek urządzeń medycyny estetycznej podzielić można na kilka segmentów: odmładzanie twarzy i skóry, modelowanie twarzy i ciała, powiększanie piersi, leczenie blizn, chirurgia rekonstrukcyjna, usuwanie tatuaży oraz depilacja. Spośród wymienionych zdecydowanym liderem rynku są urządzenia służące do modelowania sylwetki, oczekuje się również znaczącego wzrostu przez kolejne lata, a także wzrostu popytu na usługi związane z usuwaniem i leczeniem blizn i tatuaży.

Największy udział w tym sektorze rynku ma Ameryka Północna (ponad 40% w 2015 roku) i najprawdopodobniej będzie kontynuowała swoją dominacją w nadchodzących latach. Wpływ na to będą mieli przede wszystkim najwięksi producenci skupieni w tym regionie oraz rosnący postęp technologiczny.[2]

W 2014 roku region Azji i Pacyfiku był liderem pod względem liczby przeprowadzonych zabiegów chirurgicznych. Dostępność wykwalifikowanych specjalistów, zaawansowane techniki oraz niższe koszty leczenia sprawiają, że do Azji przyjeżdżają klienci z całego świata. Dodatkowo Chiny i Indie zamieszkiwane są przez największą populację ludzi w wieku produkcyjnym, dochody społeczeństwa stale rosną, co w konsekwencji generuje popyt na zabiegi z zakresu medycyny estetycznej w tych krajach. W rezultacie w 2014 roku w Azji przeprowadzono 32,5% wszystkich zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.[3] Zgodnie z raportem opublikowanym przez Mordor Intelligence, rynek europejski szacowany jest na 0,95 Miliarda USD w 2016 i przewiduje się, ze osiągnie 1,82 miliarda USD w 2021 (CAGR 13.91 %).[4]

Do czynników ograniczających rozwój medycyny estetycznej zaliczyć można przede wszystkim rygorystyczne przepisy dotyczące bezpieczeństwa zabiegów estetycznych i napiętnowanie społeczne związane z zabiegami.[5]
Patrząc na wzrost zainteresowania zabiegami medycyny estetycznej można prognozować, że tendencja wzrostowa nadal będzie się utrzymywać. Co więcej, stale wzrasta świadomość klientów korzystających z oferty gabinetów, bowiem posiadają oni coraz większą wiedzę na temat dbania o siebie i spowalniania procesów związanych ze starzeniem, a także wiedzą, jak stosować proponowane im zabiegi medycyny estetycznej.

[1] “Medical Aesthetic Devices Market: Global Industry Perspective, Comprehensive Analysis, Size, Share, Growth, Segment, Trends and Forecast, 2015 – 2021”, Zion Market Research, październik 2016
[2] “Medical Aesthetic Devices Market: Global Industry Perspective, Comprehensive Analysis, Size, Share, Growth, Segment, Trends and Forecast, 2015 – 2021”, Zion Market Research, październik 2016 
[3] Aesthetic Medicine Market Size & Forecast by Product Type, Implants and Anti-wrinkle, by End-use (Clinics & Beauty Centers & Home Use) And Trend Analysis From 2012 To 2022, czerwiec 2016
[4] Europe Medical Aesthetic Devices Market – Growth, Trends and Forecasts (2016 – 2021), listopad 2016
[5] Medical Aesthetics Market by Product (Liposuction, Cellulite & Fat Reduction, Skin Tightening, Breast Implants, Botox, Dermal Fillers, Tattoo Removal, Thread Lift, Laser Hair Removal), End-User (Clinics & Medical Spas, Beauty Center) – Forecast to 2021, listopad 2016

Ład Korporacyjny

KRS

Statut

 Regulamin Zarządu

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Dane

Wybrane dane finansowe CM International S.A.

S – dane niezbadane przez biegłego rewidenta

Dokument informacyjny w przygotowaniu.

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO Źródło: Emitent

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym)

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO Źródło: Emitent

Struktura własnościowa Emitenta (udział w głosach na walnym zgromadzeniu)

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO Źródło: Emitent

Poniżej przedstawiona została rodzajowa i geograficzna struktura przychodów ze sprzedaży Emitenta.

Przychody netto ze sprzedaży w latach 2015 – 2017 r. (w zł)

S – dane niezbadane przez biegłego rewidenta. Źródło: Emitent

 

Struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży produktów i usług w latach 2015 – 2017 . (w zł)

S – dane niezbadane przez biegłego rewidenta. PAYG (Pay‐As‐You‐Go) – system sprzedaży oparty na regularnych comiesięcznych (stałych) abonamentach oraz prowizjach, których wielkość uzależniona jest od czasu pracy maszyny u odbiorcy finalnego. Pozostałe – transport, serwis, części do urządzeń, inne. Źródło: Emitent

Udział poszczególnych grup urządzeń w przychodach ze sprzedaży produktów i usług w latach 2015 – 2017 r. (w %)

S – dane niezbadane przez biegłego rewidenta. PAYG (Pay‐As‐You‐Go) – system sprzedaży oparty na regularnych comiesięcznych (stałych) abonamentach oraz prowizjach, których wielkość uzależniona jest od czasu pracy maszyny u odbiorcy finalnego. Pozostałe – transport, serwis, części do urządzeń, inne. Źródło: Emitent

 

Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży Emitenta w latach 2015 – 2017 r. (w zł)

Źródło: Emitent

Raporty i Kalendarium

W przygotowaniu

W przygotowaniu

W przygotowaniu

W przygotowaniu

W przygotowaniu